Wednesday, 4 October 2023

เวียดนามกำจัดสุกร 2.84 ล้านตัว ตัดตอนไข้หวัดหมูแอฟริกัน

สำนักข่าวเวียดนามรายงานเมื่อวันอังคาร (2 ก.ค.) ว่าโรคไข้หวัดหมูแอฟริกัน (ASF) ได้แพร่ระบาดในพื้นที่ท้องถิ่น 61 แห่งทั่วเวียดนาม นำไปสู่การคัดทิ้งสุกร 2.84 ล้านตัวหรือร้อยละ 10.3 ของสุกรทั้งหมดในประเทศ

ทางการท้องถิ่นจังหวัดจ่าวิญ (Tra Vinh) ทางตอนใต้กลายเป็นพื้นที่ล่าสุดที่พบการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดหมูแอฟริกัน โดยสุกรเลี้ยงจำนวน 54 ตัวของครัวเรือนแห่งหนึ่งในอำเภอส่งโจม (Giong Trom) ติดเชื้อไวรัสนี้

ก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนามกล่าวว่าจะมุ่งเน้นการพัฒนาปศุสัตว์ สัตว์ปีก และการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อชดเชยการขาดแคลนเนื้อหมู ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบในปีนี้ เนื่องจากการระบาดของโรคไข้หวัดหมูแอฟริกัน

ทั้งนี้ เวียดนามรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดหมูแอฟริกันครั้งแรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ จังหวัดฮึงเอียนทางตอนเหนือของประเทศ

ไข้หวัดหมูแอฟริกันเป็นเชื้อไวรัสที่มีผลต่อหมูและหมูป่า สามารถแพร่กระจายผ่านสุกรที่ยังมีชีวิตหรือผลิตภัณฑ์เนื้อหมู และก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออกในหมูและหมูป่าแต่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์