Monday, 27 March 2023

แอปนำทาง NAMTANG แอปตัวช่วยการเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะ

แอปนำทาง NAMTANG คือแอปวางแผนการเดินทางสำหรับผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ ซึ่ง ในปกติการเดินทางต่างๆทุกท่านคงเคยใช้แอป Google Maps ในการนำทาง เพราะสามารถบอกเบอร์รถประจำทาง และระยะการเดินทางได้ แต่แอปนำทาง NAMTANG นี้มีความแม่นยำกว่า ด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และ GPS ที่ต่างจากแอป Google maps

แอปนำทาง พัฒนาโดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ในการช่วยวางแผนการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล ฟีเจอร์หลักคือสามารถบอกจุดจอดรถในเส้นทางที่เป็นอาคารจอดรถของระบบรถไฟฟ้าต่างๆ การคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยระบบรถสาธารณะ มีฐานข้อมูลทั้ง รถไฟฟ้า รถโดยสารประจำทางติด GPS เรือ , รถไฟฟ้า BTS MRT Airport Rail Link และรถไฟชานเมือง มีเวลามาถึงจุดจอดป้ายรถบัส และ รายงานสภาพจราจร realtime

นอกจากนี้ยังสามารถดูรายงานอุบัติเหตุระหว่างเส้นทาง และแจ้งเหตุเกิดอุบัติเหตุผ่านแอปนำทาง NAMTANG ได้ด้วย รวมถึงท่องเที่ยวไปยังสถานที่สำคัญในไทยที่อยู่ใกล้ตัวได้