จัดการ Banner

แก้ไขป้ายโฆษณา 3 ตำแหน่ง

คำแนะนำ: หากใช้แท็ก <img> ควรใส่ class="img-responsive" ลงไปด้วย เพื่อให้รูปภาพเข้ากับหน้าจอทุกขนาด